Reguły zachowań

Liczba odwiedzających: 2126

 Załącznik nr 1 do 

Uchwały Rady Pedagogicznej 
nr 2/2020/2021 z 15.09.2020r.

 

Reguły zachowań obowiązujące w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym

W kodeksie  Gminnego Przedszkola zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci 
w przedszkolu normy dotyczące zachowania 

1.      W Sali,

2.      Podczas posiłków, 

3.      W łazience, 

4.      W szatni,

5.      W trakcie wycieczek, spacerów, przebywania na podwórku.

Kodeks obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

Każdy nauczyciel  i rodzic powinien pamiętać!

Dzieci wciąż krytykowane uczą się potępiać.

Dzieci  wychowane w atmosferze wrogości uczą się walczyć.

Dzieci wzrastające w strachu uczą się bać.

Dzieci, które spotykają się wciąż z politowaniem, uczą się użalać nad sobą.

Dzieci ciągle ośmieszane uczą się nieśmiałości.

Dzieci wzrastające pośród zazdrości uczą się czym jest zawiść.

Dzieci bezustannie zawstydzane uczą się poczucia winy.

Dzieci otoczone tolerancją uczą się cierpliwości.

Dzieci otrzymujące dość zachęty uczą się śmiałości.

Dzieci, którym nie szczędzi się pochwal uczą się doceniać wartość.

Dzieci w pełni aprobowane uczą się lubić samych siebie.

Dzieci akceptowane uczą się odnajdywać w świecie miłości.

Dzieci, które często słyszą słowa uznania uczą się stawiać sobie cele.

Dzieci wzrastające w atmosferze wspólnoty uczą się hojności.

Dzieci otoczone rzetelnością i uczciwością uczą się czym są prawda i sprawiedliwość.

Dzieci wychowane w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym.

Dzieci dorastające w klimacie przyjaźni uczą się jak wspaniale jest żyć.

Dzieci otoczone łagodnością uczą się spokoju ducha.

„Czym żyją twoje dzieci” DOROTHY L. NOLTE

Zasady zachowania w sali

1.      Bezpieczne poruszanie się w sali.

2.      Bawię się w zgodzie z innymi.

3.      Sprzątam po sobie.

4.      Mówię „przepraszam”, gdy kogoś skrzywdzę.

5.      Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuje.

6.      Dzielę się wszystkim.

7.      Mówię umiarkowanym głosem.

8.      Uśmiecham się do innych.

9.      Jestem tolerancyjny/tolerancyjna.

10.  Pomagamy sobie nawzajem.

11.  Wrzucam śmieci do kosza.

12.  Siedzę poprawnie na krzesełku lub dywanie podczas zajęć organizowanych.

13.  Na zajęciach podnoszę rękę do góry, gdy chcę coś powiedzieć.

14.  Pełnię obowiązki na rzecz grupy – dyżur pełniony przez dzieci -4, -5- letnie.

15.  Zgłaszam konieczność wyjścia do toalety.

Jestem cicho gdy:

- inni pracują,

- inni się bawią,

- czytamy i słuchamy,

- inni są zmęczeni,

- inni odpoczywają.

Normy zachowania podczas posiłków

1.      Siedzę prosto przy stole.

2.      Jem w ciszy, kulturalnie spożywam posiłek.

3.      Nakładam sobie na talerz tyle, ile zjem.( śniadanie I i II).

4.      Czekam cierpliwie na swoją kolej aż dostanę posiłek od Cioci/Pani.

5.      Jem powoli (szybkie zjadanie – połykanie – jedzenia jest niezdrowe nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryzę i żuję.

6.      Jem to, co lubię próbuje innych potraw.

7.      Bezpiecznie i kulturalnie , według ustalonych wzorów, posługuje się sztućcami. 

8.      Kiedy kończę zjadanie zupy z talerza, pochylam go od siebie( nie do siebie, gdyż mogę poplamić ubranie).

9.      Po zjedzonym posiłku grzecznie czekam, aż pani zabierze talerz lub pusty odnoszę na wózek.

10.  Nóż i widelec odkładamy razem, równolegle na talerzu, jest to ważne w restauracjach dla kelnera, gdyż oznacza, że może już zabrać nakrycie. Kiedy natomiast na chwilę przerywam jedzenie, widelec i nóż krzyżuję na talerzu.

11.  Wycieram usta serwetką i odkładam ją na brzeg talerza.

12.  Odchodząc od stołu, zasuwam krzesełko i mówię „dziękuję”.

Normy zachowania w łazience.

1.      Higiena potrzeb fizjologicznych.

2.      Bezpiecznie poruszam się w łazience.

3.      Dbam o czystość w łazience.

4.      Najpierw korzystam z toalety, potem myje ręce.

5.      Korzystam z toalety pojedynczo.

6.      Zakładam bieliznę w toalecie.

7.      Zawsze po sobie spłukuję wodę.

8.      Oszczędnie zużywam wodę, mydło, pastę do zębów.

9.      Jeśli potrzebuję pomocy pani przy skorzystaniu z toalety, proszę o pomoc.

Etapy mycia rąk

1.      Podwijam rękawy.

2.      Odkręcam kran.

3.      Wyciskam mydło w żelu  na rękę.

4.      Namydlam obie ręce. 

5.      Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę.

6.      Zakręcam kran.

7.      Otrząsam ręce z wody nad zlewem.

8.      Wycieram ręce w swój ręcznik.

9.      Odwijam rękawy i wracam do sali. 

Myję ręce:

- przed oglądaniem książek,

- przed zabawą,

- przed rysowaniem,

- przed posiłkami i po ich spożyciu,

- po wyjściu z toalety,

- po powrocie ze spaceru, wycieczki, placu zabaw.

Etapy mycia zębów

1.      Do kubka wlewam letnią wodę, zakręcam kran.

2.      Wyciskam na szczoteczkę odpowiednią ilość pasty.

3.      Płuczę usta.

4.      Myję zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółeczek.

5.      Kilkakrotnie płuczę jamę ustną wodą z kubeczka.

6.      Płuczę dokładnie szczoteczkę i kubeczek.

7.      Wkładam szczoteczkę do kubka, włosiem do góry.

Normy zachowania w szatni

1.      Starannie wkładam swoją odzież, buty ustawiam równo na półce.

2.      Pamiętam o kolejności wkładania odzieży przed wyjściem na podwórko ( spodnie – jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).

3.      Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepuję buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieram buty o wycieraczkę.

4.      Przy rozbieraniu pamiętam o kolejności zdejmowaniu odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

5.      Starannie układam odzież i odkładam na swoją półkę.

6.      Pamiętam, aby pomagać kolegom, którzy tego potrzebują( przy rozsuwaniu zamków, odpinaniu guzików itp.).

7.      Po ubraniu się lub rozebraniu ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez panią miejscu.

8.      Bezpiecznie poruszam się w szatni, mówię cicho.

Zasady zachowania podczas wycieczek, spacerów, wyjść na podwórko.

1.      Przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzam, czy ubranie jest prawidłowo założone (buty, czapka, rękawiczki, zapięta kurtka).

2.      Idę na spacer w parze z kolegą/ koleżanką.

3.      Przemieszczam się w miarę sprawnie. 

4.      Mówię cicho lub szeptem.

5.      Dbam o przyrodę.

6.      Jestem ostrożny wobec nieznajomych.

7.      Słucham poleceń nauczycieli i opiekunów.

8.      Idę prawą stroną chodnika.

9.      Do autokaru wchodzę pojedynczo.

10.  Siadam na wyznaczonym przez panią miejscu. 

11.  Podczas jazdy autokarem siedzę na swoim miejscu.

12.  Jeśli wchodzę do pomieszczeń ( teatru, kino, filharmonia) jestem cały czas z grupą.

13.  Korzystam ze sprzętu zabawowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

14.  Podczas zabawy wiem, do czego służy piasek w piaskownicy.

15.  Reaguję na sygnały nauczyciela.

Stosowany system motywacyjny

W toku oddziaływań wychowawczych profilaktycznych stosuje się pozytywne wzmocnienia pożądanych zachowań dziecka.

Nagrodą może być:

- pochwała słowna – indywidualna , przed grupą, dyrektorem lub rodzicem,

- pochwała gestem lub mimiką,

- sprawienie dziecku przyjemności poprzez pierwszeństwo przy wyborze zabawek, zabaw

   lub gier,

- powierzenie ważniej funkcji w grupie np. pomoc nauczycielce,

- nagroda rzeczowa np. znaczki,

- obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem np. poprzez formę dyżurów.

Nieprzestrzeganie norm obowiązujących w grupie wiąże się z ponoszeniem konsekwencji własnych działań.

Karą może być:

- tłumaczenie, wyjaśnianie powodów, dla których dane zachowanie jest niewłaściwe,

- ukazywanie następstw niewłaściwych zachowań, skłanianie dziecka do autorefleksji,

- naprawa w miarę możliwości wyrządzonej szkody, zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę,

- ostry sprzeciw i dezaprobata ze strony nauczyciela „czasowe wyłączenie” z zabawy, aby dziecko przypomniało sobie zasady obowiązujące w grupie i przemyślało swoje zachowanie,

- przekazywanie informacji o niepożądanym zachowaniu rodzicom dziecka.

Zamierzenia wychowawcze w stosunku do rodziców wychowanka

1.      Zapoznanie rodziców ze wszystkimi zasadami i regułami przyjętymi do realizacji w przedszkolu.

2.      Tworzenie spójnego środowiska wychowawczego : przedszkole i rodzina.

3.      Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym i pomoc w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych.

4.      Uświadomienie rodzicom konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych dom - przedszkole.

5.      Udział rodziców w spotkaniach ze specjalistami: psychologiem dziecięcym, lekarzem.

 

Reguły zachowań obowiązujących  w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym przyjęte  zostały Uchwałą Rady Pedagogicznej 
nr 2/2020/2021 z 15.09.2020r. Zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.