Nieporęcka Karta Rodziny 3+

Liczba odwiedzających: 1861

  Drodzy Rodzice,

Proszę o dostarczenie aktualnej kopii "Nieporęckiej Karty Rodziny 3+". 

Karta uprawnia przedszkole do zastosowania wobec dziecka 50% zniżki za pobyt dziecka  w przedszkolu.


Sekretarz Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym

Bożena Śliwka