Organizacja

Liczba odwiedzających: 2086

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole czynne jest od 1 września 2023 roku od godz. 6.30 do 17.30

- Grupa Poszukiwaczy pracuje 

od godz. 6.30 do godz. 17.30

- Grupa Zdobywców  pracuje 

od godz. 8.00 do godz. 16.30

- Grupa Wynalazców pracuje 

od godz. 8.00 do godz. 16.00

Godziny pracy Sekretariatu: 

poniedziałek, środa, piątek: 7.30-15.30

wtorek, czwartek: 8.00-16.00

Telefon do sekretariatu 22 782 21 51

Adres mail  gpzp@nieporet.pl

Dzienna stawka żywieniowa 13,00 zł. za 3 posiłki.

I śniadanie  4,00zł.

II śniadanie  2,50zł.

obiad  6,50zł.

Godziny dyżuru Dyrektora dla Rodziców:

środa 17.00-17.30, czwartek 8.00-8.30

lub proszę umówić się osobiście w sekretariacie lub telefonicznie  pod numerem 22 782 21 51

 

Organizacja Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym oparta jest na corocznie zatwierdzanym arkuszu organizacyjnym przedszkola przez organ prowadzący - Gminę Nieporęt, kierowaną przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przedszkole posiada trzy oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.