Rekrutacja 2024/2025

Liczba odwiedzających: 2903

Wyniki Rekrutacji 2024.2025.docx (13 KB)

oświadczenie o woli zapisu dziecka 2024.docx (14 KB)

 

Informacja o wolnych miejscach w Akademii Małych Odkrywców na rok 2024/2025

Informacja o wolnych miejscach 2024.2025.docx (12 KB)

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji do przedszkola na rok 2024/2025

 

REKRUTACJA 2024/2025- DOKUMENTY DO POBRANIA


Szanowni Państwo,

w przypadku naszych aktualnych przedszkolaków należy w dniach 01-12 lutego 2024 roku złożyć wypełnioną deklarację o kontynuacji przedszkola (do pobrania od wychowawców grup). Wypełniony wniosek składamy do wychowawców lub  w sekretariacie.
w przypadku nowych przedszkolaków należy w dniach od 14 lutego 2024 roku do 04 marca 2024 roku pobrać ze strony komplet dokumentów. Właściwe dokumenty składamy do sekretariatu przedszkola lub mailowo na adres sekretariat@gpzp.nieporet.pl
Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania

3. Oświadczenie o zatrudnieniu

4. Oświadczenie o wielodzietności

5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt:

Zarządzenie Wójta Gminy Nieporęt
Uchwała Rady Gminy Nieporęt Nr XXXVIII/15/2017- kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych:

Uchwala-Rady-Gminy-Nieporęt
 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025, prosimy kierować na adres e-mailowy sekretariat@gpzp.nieporet.pl lub telefonicznie 22 782-21-51.

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania.2024.docx (15 KB)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata.2024.docx (15 KB)

Oświadczenie o wielodzietności kandydata.doc (26 KB)

Oświadczenie o zatrudnieniu.2024.docx (15 KB)

Uchwała Rady Gminy Nieporęt Nr XXXVIII152017 kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli.pdf.pdf (1.07 MB)

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.2024.doc (79 KB)

zarządzenie w sprawie rekrutacji na 2024.2025.pdf (1.46 MB)