Opłaty

Liczba odwiedzających: 2448

W sprawie płatności...

Drodzy Rodzice;

Informujemy o zmianie stawki za pobyt dziecka w przedszkolu (przekraczający bezpłatny) od 1 września 2023 r. stawka wynosi 1,30zł. za 1 godzinę.

 

Uchwała Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2023 r.
(plik .pdf do pobrania)


Drodzy Państwo

1. Opłaty wnoszone za uczestniczenie dzieci w zajęciach edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych  po godzinie 13,00 należy wpłacać na rachunek bankowy nr 07 8013 1029 2003 0013 0172 0004 w Banku Spółdzielczym w Legionowie/oddział w Nieporęcie.

2. Opłaty za żywienie należy wpłacić na wydzielony rachunek dochodów przedszkola nr 28 8013 1029 2003 0012 7015 0006 w Banku Spółdzielczym w Legionowie/Oddział w Nieporęcie.


Oznacza to, że rodzice mają obowiązek wnoszenia opłat związanych 
z pobytem dzieci  w przedszkolu na dwa różne rachunki.

Przypominamy o obowiązku terminowego dokonywania opłat 
za przedszkole w dniach 1-10 każdego miesiąca.

Od  01.09.2022r. obowiązuje stawka żywieniowa 13,00zł. za 3 posiłki.
I śniadanie – 4,00zł.
II śniadanie – 2,50zł.
Obiad           – 6,50zł.
Wzrost stawki podyktowany jest wzrostem cen artykułów spożywczych. 

Stawkę ustalono w uzgodnieniu w uzgodnieniu z organem prowadzącym, intendentem, Radą Rodziców.

Podstawa prawna:

- Art.106.ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm)

- Regulamin wydawania posiłków w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym.

Proszę o staranne i zgodne ze wskazówkami wypełnianie  dowodów wpłaty!
Ewentualne pytania, niejasności proszę kierować  do p. Bożenki Śliwki.