Projekt edukacyjny w grupie Wynalazców "Bawimy się naszymi literkami" - kontynuacja

Liczba odwiedzających: 1432

Projekt edukacyjny w grupie Wynalazców „Bawimy się naszymi literkami” - kontynuacja

Projekt ten wykorzystuje elementy metody zabaw w czytanie według  Ireny  Majchrzak ,,Odimienna metoda nauki czytania”.

Wczesną naukę czytania można rozpoczynać  od najmłodszej grupy dzieci 3–letnich i możemy kontynuować do ,,zerówki”.

Dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie poszczególnych liter. Ma kontakt ze słowem pisanym ( przy oglądaniu książek, na ulicach na ekranie telewizora), ale nie umie czytać ani pisać.

O umiejętności czytania decyduje umysł i wzrok.

Metoda dotyczy dziecięcej inicjacji w tajemniczy świat pisma, przy wykorzystaniu imienia dziecka. Dziecko przez własne imię, z którym się utożsamia  , rozbudzi swoje zainteresowanie pismem, pisaniem i czytaniem.

Nauczyciel pokazuje indywidualnie każdemu dziecku sposób zapisywania jego imienia, pozwala przyjrzeć się zapisowi swojego imienia.

Według Ireny Majchrzak nauka rozpoczyna się odczytania globalnego własnego imienia , a dziecko jednocześnie dostrzega  różnice między kształtem poszczególnych liter w jego zapisie. dziecko uczy się liter poprzez obserwacje.

Dziecko otrzymuje wizytówkę ze swoim imieniem, które ma dla niego znaczenie emocjonalne(  szybsze zapamiętanie poprzez odniesienie do emocji).

Cele projektu „Bawimy się naszymi literkami”

a)   cele ogólne:

-   stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń                     i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych; 

-        wyzwalanie pozytywnych emocji u dziecka;

-        rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości;

-        czytanie globalne wyrazów;

-        utrwalanie zapisów swoich imion;

-        rozwijanie zainteresowania czytaniem;

-        stymulowanie aktywności;

b)   cele szczegółowe

-        kształtowanie wszystkich zmysłów;

-        wzbogacanie słownika;

-        rozwijanie mowy komunikatywnej;

-        kształtowanie postawy kreatywnej;

-        włączanie rodziców do procesu czytania;

-         

c)    cele operacyjne

Dziecko potrafi:

-        odczytać własne imię i rozpoznać je wśród innych;

-        dokonać syntezy własnego imienia z sylab bądź z głosek;

-        odczytać imię kolegi;

-        ułożyć swoje imię z rozsypanki literowej wg wzoru i z pamięci;

-        odszukać i zaznaczyć wskazane przez nauczycielkę litery w swoim imieniu;

-        rozpoznawać litery alfabetu;

-        dokonać analizy i syntezy wyrazu;

-        podzielić wyraz na sylaby;

-        wyróżnić głoskę w nagłosie i wygłosie;

-        globalnie rozpoznawać nazwy wyrazów;

-        czytać wyrazy;

-         czytać proste zdania.

 

W realizacji projektu przewiduje się następujące treści:

1.      Poznanie zapisu swojego imienia (inicjacja).

2.      Rozpoznawanie imienia własnego.

3.      Układanie własnego imienia według wzoru.

4.       Rozpoznawanie zapisu imion kolegów.

5.      Układanie własnego imienia według wzoru i z pamięci.

6.       Usprawnianie umiejętności analizy i syntezy słuchowej w obrębie słów, wyrazów, sylab, głosek.

7.      Globalne czytanie z nauczycielem prostych wyrazów związanych z tematyką zajęć.

 

Galeria 2023/2024

"Deszcz literek" - szukanie wsród wizytówek swoich literek
"Deszcz literek" - szukanie wsród wizytówek swoich literek, foto nr 1, "Deszcz literek" - szukanie wsród wizytówek swoich literek, foto nr 2, "Deszcz literek" - szukanie wsród wizytówek swoich literek, foto nr 3, "Deszcz literek" - szukanie wsród wizytówek swoich literek, foto nr 4, "Deszcz literek" - szukanie wsród wizytówek swoich literek, foto nr 5, "Deszcz literek" - szukanie wsród wizytówek swoich literek, foto nr 6, "Deszcz literek" - szukanie wsród wizytówek swoich literek, foto nr 7,

 

 

 

 

 

 

Galeria 2022/2023

Zabawy naszymi literkami Zdobywcy
Zabawy naszymi literkami Zdobywcy, foto nr 1, Zabawy naszymi literkami Zdobywcy, foto nr 2, Zabawy naszymi literkami Zdobywcy, foto nr 3, Zabawy naszymi literkami Zdobywcy, foto nr 4, Zabawy naszymi literkami Zdobywcy, foto nr 5,

Układamy imiona
Układamy imiona, foto nr 1, Układamy imiona, foto nr 2, Układamy imiona, foto nr 3, Układamy imiona, foto nr 4, Układamy imiona, foto nr 5, Układamy imiona, foto nr 6, Układamy imiona, foto nr 7, Układamy imiona, foto nr 8,

Zabawy z imionami
Zabawy z imionami, foto nr 1, Zabawy z imionami, foto nr 2, Zabawy z imionami, foto nr 3, Zabawy z imionami, foto nr 4, Zabawy z imionami, foto nr 5, Zabawy z imionami, foto nr 6, Zabawy z imionami, foto nr 7, Zabawy z imionami, foto nr 8, Zabawy z imionami, foto nr 9,

Dzieci bardzo chętnie układaja swoje literki.

Nasze literki
Nasze literki, foto nr 1, Nasze literki, foto nr 2, Nasze literki, foto nr 3, Nasze literki, foto nr 4, Nasze literki, foto nr 5,

Sprawdzanie listy obecności z wykorzystaniem wizytówek

Lista obecności
Lista obecności, foto nr 1, Lista obecności, foto nr 2, Lista obecności, foto nr 3, Lista obecności, foto nr 4, Lista obecności, foto nr 5, Lista obecności, foto nr 6, Lista obecności, foto nr 7, Lista obecności, foto nr 8,

 Zabawy z literkami.  Poznajemy kolejne litery  naszego alfabetu

Literki
Literki, foto nr 1, Literki, foto nr 2,

Układamy już swoje imię i imiona koleżanek i kolegów. Bardzo lubimy te zabawy.
Układamy już swoje imię i imiona koleżanek i kolegów. Bardzo lubimy te zabawy., foto nr 1, Układamy już swoje imię i imiona koleżanek i kolegów. Bardzo lubimy te zabawy., foto nr 2, Układamy już swoje imię i imiona koleżanek i kolegów. Bardzo lubimy te zabawy., foto nr 3, Układamy już swoje imię i imiona koleżanek i kolegów. Bardzo lubimy te zabawy., foto nr 4, Układamy już swoje imię i imiona koleżanek i kolegów. Bardzo lubimy te zabawy., foto nr 5, Układamy już swoje imię i imiona koleżanek i kolegów. Bardzo lubimy te zabawy., foto nr 6, Układamy już swoje imię i imiona koleżanek i kolegów. Bardzo lubimy te zabawy., foto nr 7,

Święto litery "K"

Święto litery "K"
Święto litery "K", foto nr 1, Święto litery "K", foto nr 2,

zabawy dzieci literkami 

Świętno litery T
Świętno litery T, foto nr 1, Świętno litery T, foto nr 2,

projekt
projekt, foto nr 1, projekt, foto nr 2, projekt, foto nr 3,