Innowacja pedagogiczna "Sztuka gotowania" grupa Wynalazcy

Liczba odwiedzających: 1082

Program innowacji pedagogicznej „Sztuka gotowania” zakłada realizację następujących celów kształcenia i wychowania:

v  Promowanie i pogłębianie wśród dzieci i rodziców zdrowych nawyków żywieniowych.

v  Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.

v  Zachęcanie do próbowania nowych potraw.

v  Wdrażanie do dbania i pielęgnowania warzyw i ziół.

v  Stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego.

v  Wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków.

v  Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków.

v  Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku.

v  Kształcenie wyobraźni twórczej, pomysłowości, płynności ruchów.

v  Rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna.

v  Rozwijanie umiejętności korzystania z książek kucharskich.

v  Zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi.

v  Rozwijanie samodzielności i umiejętności samoobsługowych.

v  Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

 PRZEWIDYWANE EFEKTY 

v  Efektem działań podjętych w czasie realizacji projektu innowacji będzie wzrost

zainteresowania dzieci i rodziców zdrowym odżywianiem, w konsekwencji

ukształtowanie czynności samoobsługowych, kulturalnych, nawyków higienicznych i savoir-vivre'u.

v  Ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

v  Pogłębienie wśród dzieci i rodziców wiedzy o warzywach, owocach, produktach bogatych w witaminy i potrzebie ich spożywania oraz propagowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym, zachęcanie Rodziców do wspólnego gotowania i robienia zakupów spożywczych, inspirowanie do własnych poszukiwań kulinarnych.

v  Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie ich wiadomości i umiejętności praktycznych.

v  Dokonywanie przez dzieci i rodziców refleksji w sytuacjach praktycznych oraz świadomego planowania dalszej działalności o charakterze pro-zdrowotnym.

v  Zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego odżywiania.

v  Rozwój umiejętności społecznych dzieci w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi

    ( nauka współpracy, podział ról i obowiązków, zawieranie umów z dorosłymi, podporządkowywanie się regułom).

v  Ukazanie ciekawych i atrakcyjnych form i metod pracy o różnorodnej aktywności dzieci.

v  Korzystny wizerunek przedszkola w środowisku, jako placówki promującej zdrowy styl życia i odżywiania się.

Innowacja pedagogiczna przeznaczona jest do realizacji na zajęciach wykraczających poza podstawę programową.

Zostanie nią objęta grupa dzieci pięcioletnich. Innowacja będzie realizowana raz w miesiącu od października 2022 roku

do czerwca 2023 roku.

mgr Anna Doroz

mgr Agata Tyska

 

1. Pieczemy pyszne ciasto z dyni :)

ciasto z dyni
ciasto z dyni, foto nr 1, ciasto z dyni, foto nr 2, ciasto z dyni, foto nr 3, ciasto z dyni, foto nr 4, ciasto z dyni, foto nr 5, ciasto z dyni, foto nr 6, ciasto z dyni, foto nr 7, ciasto z dyni, foto nr 8,

2. Wielki rwetes dziś u Basi, bo kapustę Basia kwasi :)

Basia kapustę kwasi
Basia kapustę kwasi, foto nr 1, Basia kapustę kwasi, foto nr 2, Basia kapustę kwasi, foto nr 3, Basia kapustę kwasi, foto nr 4, Basia kapustę kwasi, foto nr 5, Basia kapustę kwasi, foto nr 6,

3. "Sztuka gotowania na papierze :)

Sztuka gotowania na papierze :)
Sztuka gotowania na papierze :), foto nr 1, Sztuka gotowania na papierze :), foto nr 2, Sztuka gotowania na papierze :), foto nr 3, Sztuka gotowania na papierze :), foto nr 4,

4. Pieczemy PIERNIKI :)

Wynalazcy pieką pierniczki
Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 1, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 2, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 3, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 4, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 5, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 6, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 7, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 8, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 9, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 10, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 11, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 12, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 13, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 14, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 15, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 16, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 17, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 18, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 19, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 20, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 21, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 22, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 23, Wynalazcy pieką pierniczki, foto nr 24,

5. Pieczemy MARCHWIAKA :)

Marchwiak
Marchwiak, foto nr 1, Marchwiak, foto nr 2, Marchwiak, foto nr 3, Marchwiak, foto nr 4, Marchwiak, foto nr 5, Marchwiak, foto nr 6,

6. Wynalazcy pieką Pyszną PIZZĘ

dzień pizzy
dzień pizzy, foto nr 1, dzień pizzy, foto nr 2, dzień pizzy, foto nr 3, dzień pizzy, foto nr 4,