Projekt edukacyjny "Kolejowe ABC " z Nosorożcem Rogatkiem.

Liczba odwiedzających: 386
Kampania Kolejowa

W związku z utworzeniem linii kolejowej w Zegrzu Południowym Wynalazcy zaczęły realizować  w październiku projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych" Kolejowe ABC " z Nosorożcem Rogatkiem. Program będzie realizowany do maja 2024 roku.

 

Kampania Kolejowe ABC to zainicjowana przez Urząd Transportu Kolejowego kolejna edycja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Celem inicjatywy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów. Kampania Kolejowe ABC  to źródło wiedzy na temat sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Zakładane rezultaty projektu Kampania Kolejowe ABC  obejmują m.in:

• podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie merytorycznym projektu – zarówno wśród dzieci, które wezmą bezpośredni udział w zajęciach edukacyjnych, jak i wśród odbiorców przekazu medialnego,

• realizację spójnego, kompletnego i uniwersalnego programu edukacyjnego, który będzie mógł być wykorzystywany przez placówkę edukacyjną także po zakończeniu projektu,

• zwiększenie stopnia zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się na obszarze kolejowym/ w pobliżu terenów kolejowych,

• podniesienie stopnia wiedzy, umiejętności właściwych reakcji i prawidłowego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów/uczestników ruchu kolejowo-drogowego,

• promowanie przez uczestników projektu szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa wśród rówieśników, członków rodziny, lokalnych społeczności – a w ujęciu globalnym na skalę całej Polski.

Rogatek
Rogatek, foto nr 1, Rogatek, foto nr 2, Rogatek, foto nr 3, Rogatek, foto nr 4, Rogatek, foto nr 5, Rogatek, foto nr 6, Rogatek, foto nr 7, Rogatek, foto nr 8, Rogatek, foto nr 9,

Z Nosorożcem Rogatkiem na przystanku kolejowym  w Zegrzu

Z Nosorożcem Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu
Z Nosorożcem  Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu, foto nr 1, Z Nosorożcem  Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu, foto nr 2, Z Nosorożcem  Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu, foto nr 3, Z Nosorożcem  Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu, foto nr 4, Z Nosorożcem  Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu, foto nr 5, Z Nosorożcem  Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu, foto nr 6, Z Nosorożcem  Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu, foto nr 7, Z Nosorożcem  Rogatkiem na przystanku kolejowym w Zegrzu, foto nr 8,

zajęcia z Rogatkiem 

Rogatek- zajęcia
Rogatek- zajęcia, foto nr 1, Rogatek- zajęcia, foto nr 2, Rogatek- zajęcia, foto nr 3, Rogatek- zajęcia, foto nr 4, Rogatek- zajęcia, foto nr 5, Rogatek- zajęcia, foto nr 6,