Innowacja pedagogiczna "Pory roku w naszym ogrodzie" realizowana w grupie Poszukiwaczy

Liczba odwiedzających: 1211

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

            ,, Pory roku w naszym ogrodzie”

 realizowania  w grupie Poszukiwaczy w roku szkolnym 2022/2023    2023/2024 

               Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim środowiskiem społecznym i przyrodniczym, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą a poznanie przyrody dostarcza dziecku wiele możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy, sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu a przedszkole jako jednostka oświatowa  ma do spełnienia istotną rolę wobec dziecka, ma zapewnić mu prawidłowe funkcjonowanie w rytmie potrzeb rozwojowych dziecka i w zgodzie z rytmem życia środowiska naturalnego.

            Uczęszczające do przedszkola dziecko powinno prezentować pożądane postawy wobec świata przyrody i rozumieć dlaczego przyrodę trzeba chronić. Ważne jest aby dziecko miało możliwość poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Żaden obrazek nie pokaże tego, co bezpośrednia obserwacja. Dziecko powinno oglądać, szukać, zbierać, porządkować, porównywać, obserwować, badać i eksperymentować. Tylko dzięki tym działaniom ma szansę w pełni poznać otaczający je świat i zacząć odróżniać dobro od zła. Uważamy, że jeśli dziecku w wieku przedszkolnym wpoimy zamiłowanie do przyrody, nauczymy proekologicznego myślenia, wykształcimy postawy odpowiedzialności za przyszłość Ziemi, wskażemy jak dbać i troszczyć się o bezpieczeństwo otaczającego środowiska przyrodniczego - kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich dziecka w wieku przedszkolnym w szczególności kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z przyrodą i kulturą ekologiczną;

Organizowanie wsparcia w rozwoju tych postaw polega na podejmowaniu przez nauczycieli przedszkola działań z wykorzystaniem właściwych źródeł wiedzy o przyrodzie i istniejących w niej zależnościach. Posiadanie przez dziecko kompetencji społecznych i obywatelskich związanych                              z ochroną przyrody, oznacza zdolność do rozwijania zainteresowań, oraz podejmowanie działań na rzecz przyrody poprzez np. wspólny udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody. Posiadanie kompetencji społecznych i obywatelskich łączy w sobie wiedzę, umiejętności i postawy odpowiednie do sytuacji. Kompetencje te powinny być kształtowane w sposób dostosowany do aktualnych potrzeb i strefy najbliższego rozwoju. Kompetencje społeczne można kształtować na różne sposoby np. poprzez modelowanie, naśladowanie pozytywnych wzorców, poprzez tworzenie celowych sytuacji pozwalających dziecku na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację środowiska naturalnego. Świadome rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich dziecka w przedszkolu wymaga stworzenia warunków, wiąże się z naturalną ciekowością, zadawaniem pytań i zależy od bezpośrednich potrzeb i możliwości dziecka.

Głównym założeniem innowacja” Pory roku w naszym ogrodzie” jest  zapoznanie i zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go - dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.  Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

- zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez poznawanie go, dostrzeganie jego piękna

-uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o zwierzęta i rośliny oraz pogłębianie ich wiedzy na ten temat

-kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody oraz uświadomienie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe

-  nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

- umiejętność wyrażania przez dzieci niewłaściwego zachowania się innych wobec

przyrody

CELE OPERACYJNE

- poznaje wybrane środowiska przyrodnicze np.: las, park, – charakterystyczną dla niego roślinność i zwierzęta

- przyzwyczaja się do nie zrywania roślin, poszanowania przyrody

- zdaje sobie sprawę, że człowiek nadmiernie zanieczyszcza przyrodę

- potrafi wykonać najprostsze prace związane z uprawą i pielęgnowaniem znanych roślin, a także mało opiekuńczy stosunek do zwierząt i roślin

- obserwuje obiekty i zjawiska przyrodnicze

- rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć

Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili
Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili, foto nr 1, Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili, foto nr 2, Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili, foto nr 3, Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili, foto nr 4, Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili, foto nr 5, Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili, foto nr 6, Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili, foto nr 7, Poznajemy nasz ogród - sadzimy cebulki żonkili, foto nr 8,

Ogród zimowy Zimą i zabawy na sniegu stany skupienia wody - snieg

Zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym
Zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym, foto nr 1, Zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym, foto nr 2, Zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym, foto nr 3, Zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym, foto nr 4, Zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym, foto nr 5, Zabawy na śniegu w ogrodzie przedszkolnym, foto nr 6,

Stany skupienia wody - Lód 

Stany skupienia wody - Lód
Stany skupienia wody - Lód, foto nr 1, Stany skupienia wody - Lód, foto nr 2, Stany skupienia wody - Lód, foto nr 3, Stany skupienia wody - Lód, foto nr 4, Stany skupienia wody - Lód, foto nr 5, Stany skupienia wody - Lód, foto nr 6,

Realizujemy innowacjię  : zakładamy kącik warzywny w sali, utrwalamy wymagania  niezbędne do wzrostu  rosliń .

Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie"
Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 1, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 2, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 3, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 4, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 5, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 6, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 7, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 8, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 9, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 10, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 11, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 12, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 13, Realizacja innowacji "Pory roku w naszym ogrodzie", foto nr 14,

Zakładamy ogródek warzywny w naszym ogrodzie przedszkolnym.

innowacja
innowacja, foto nr 1, innowacja, foto nr 2, innowacja, foto nr 3, innowacja, foto nr 4, innowacja, foto nr 5, innowacja, foto nr 6, innowacja, foto nr 7, innowacja, foto nr 8, innowacja, foto nr 9, innowacja, foto nr 10,

 

Pielęgnacja ogródka warzywnego , zapoznanie się z wygladem młodych roslin ,  utrwalenie warunków wzrostu roślin.

Mali ogrodnicy
Mali ogrodnicy, foto nr 1, Mali ogrodnicy, foto nr 2, Mali ogrodnicy, foto nr 3, Mali ogrodnicy, foto nr 4, Mali ogrodnicy, foto nr 5, Mali ogrodnicy, foto nr 6, Mali ogrodnicy, foto nr 7, Mali ogrodnicy, foto nr 8,