Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Zawieszenie zajęć w przedszkolu

(Zam: 15.05.2020 r., godz. 12.10)
Zawieszenie zajęć w przedszkolu
Zarządzenie Nr 8/05/2020


Dyrektora Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Gminnym Przedszkolu w Zegrzu Południowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowymw okresie od dnia 15 maja 2020 r. do 22.05.2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor przedszkola

Anna Kołodziej

Statystyka strony

Strona oglądana: 54 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Anna Kołodziej, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 15.05.2020 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 15.05.2020 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.05.2020 r., godz. 12.10Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.