Rekrutacja 2023/2024

Liczba odwiedzających: 1396

Wyniki Rekrutacji 2023-2024.docx (12 KB)

oświadczenie o woli zapisu dziecka 2023.docx (14 KB)

Rekrutacja 2023/2024

Rozpoczynamy Rekrutację na rok 2023/2024

Szanowni Państwo,

Wszelkie pytania dotyczące Rekrutacji na Rok Szkolny 2023/2024, 

prosimy kierować na adres e-mailowy gpzp@nieporet.pl 

lub telefonicznie  22 782 21 51

Prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola www.gpzp.nieporet.pl


Szanowni Rodzice !!!!!


W dniu 13 lutego 2023 roku rozpoczynamy Rekrutację na rok szkolny 2023/2024 !!!


Wszystkich zainteresowanych Rodziców prosimy o pobranie z sekretariatu 

lub ze strony internetowej przedszkola z zakładki „Rekrutacja” i wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.


Do wniosku prosimy dołączyć wszystkie niezbędne zaświadczenia !!!


Komplet wypełnionych dokumentów prosimy złożyć w sekretariacie przedszkola do dnia 03.03.2023 roku.

Wszystkie dokumenty są dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej przedszkola: www.gpzp.nieporet.pl. 
Na stronie internetowej są zamieszczone następujące dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
3. Oświadczenie o zatrudnieniu  
4. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola

 


Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 stycznia 2023 r.
Uchwała nr XXXVIII/15/2017 Rady Gminy Nieporęt z 29.03.2017 r. (Dziennik Urzędowy poz. 4543 z 12.05.2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli…). 

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola.doc (80 KB)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania.docx (15 KB)

Oświadczenie o zatrudnieniu.docx (15 KB)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata.docx (15 KB)

Deklaracja o kontynuacji przedszkola.doc (49 KB)