Organizacja

Liczba odwiedzających: 1541

Organizacja Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym oparta jest na corocznie zatwierdzanym arkuszu organizacyjnym przedszkola przez organ prowadzący - Gminę Nieporęt, kierowaną przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do godz. 17.30.

Przedszkole posiada trzy oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.