Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 1485

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Hubert Janicki - przewodniczący

Sandra Holuk- Szewc - wiceprzewodnicząca

Aldona Oleszczuk - sekretarz