Kadra i pracownicy

Liczba odwiedzających: 1727

Rok szkolny 2022/2023

p.o. Dyrektora - mgr Anna Kołodziej

Nauczyciele:

- mgr Wioletta Łępicka nauczyciel - grupa „Poszukiwacze" (3-latki)
- mgr Monika Hałas  nauczyciel - grupa „ Poszukiwacze" (3-latki)

- mgr Elzbieta Jolanta Szewc nauczyciel  - grupa „Zdobywcy"(4-latki)
- mgr Monika Hałas - grupa „Zdobywcy" (4-latki)
- mgr Anna  Kołodziej  nauczyciel  - grupa „Zdobywcy" (4-latki)

- mgr Anna Doroz  nauczyciel- grupa„:Wynalazcy" (5-latki)
- mgr Agata Tyska  nauczyciel- grupa„:Wynalazcy" (5-latki)
- mgr Anna Kaczmarczyk nauczyciel wspomagająćy  - grupa : " Wynalazcy" ( 5- latki)

-  mgr Mariola Bukowy-Pawlak - nauczyciel logopeda                         

 -  mgr Martyna Smyczyńska - nauczyciel logopeda  
-  mgr Anna Kaczmarczyk - psycholog/ pedagog 
-  mgr Jacek Ćwil - nauczyciel katecheta
-  mgr Magdalena Przemyska   - nauczyciel języka angielskiego/ nauczyciel rytmiki


Pracownicy administracji i obsługi:

- mgr Bożenka Śliwka - sekretarz
- p. Wanda Drepsiak – intendent/pomoc nauczyciela- grupa „Zdobywcy" (4-latki)
- p. Zofia Koperska - kucharka
- p. Edyta Klekotko - pomoc kucharki
- p. Paulina Pietrzak - starsza woźna
- p. Krzysztof Witkowski - konserwator
- p. Katarzyna Paszkiel - pomoc nauczyciela/ starsza woźna - grupa „Poszukiwacze" (3-latki)
- p. Halina Wypych - pomoc nauczyciela/ starsza woźna - grupa „Wynalazcy" (5-latki)