Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Ramowy rozkład dnia

W Gminnym Przedszkolu obowiązuje ramowy rozkład dnia:
Foto
d


Załącznik do Uchwały Nr 3 Rady Pedagogicznej
Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym z dnia 31.08.2017r.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA POSZUKIWACZY

06:30–8:15 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca
z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
08:15–8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
08:30–9:00 I Śniadanie.
09:00–9:20 Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, mycie zębów.
09:20–9:40 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
9:40–11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11:15–11:30 Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.
11:30–12:00 – II Śniadanie.
12:00–13:30 Odpoczynek - leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki.
13:30-14:30 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, obiad.
14:30–17:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.
Załącznik do Uchwały Nr 3.Rady Pedagogicznej
Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym z dnia 31.08.2017r.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA ZDOBYWCÓW
06:30–8:20 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca
z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
08:20–8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
08:30–9:00 I Śniadanie.
09:00–9:25 Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, mycie zębów.
09:25–9:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
09:45–10:00 Gry i zabawy ruchowe.
10:00–11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11:15–11:30 Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.
11:30–12:00 – II Śniadanie.
12:00–12:20 Odpoczynek, czas na bajkę, słuchanie muzyki.
12:20–12:40 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego.
12:40-13:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
13:30-13:40 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
13:40-14:20 Obiad, pełnienie dyżurów, nauka kulturalnego i spokojnego spożywania posiłków i nauka posługiwania się sztućcami, pełnienie dyżurów, prace porządkowe przed i po posiłkach.
14:20–17:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.Załącznik do Uchwały Nr 3 Rady Pedagogicznej
Gminnego Przedszkola w Zegrzu Południowym z dnia 31.08.2017r.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA WYNALAZCÓW
06:30–8:20 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca
z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
08:20–8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
08:30–9:00 I Śniadanie.
09:00–9:15 Czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, mycie zębów.
09:15–9:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
09:45–10:00 Gry i zabawy ruchowe.
10:00–11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11:15–11:30 Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.
11:30–12:00 – II Śniadanie.
12:00–12:20 Odpoczynek, czas na bajkę, słuchanie muzyki.
12:20–12:50 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego.
12:50-13:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
13:30-13:40 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
13:40-14:20 Obiad, pełnienie dyżurów, nauka kulturalnego i spokojnego spożywania posiłków i nauka posługiwania się sztućcami, pełnienie dyżurów, prace porządkowe przed i po posiłkach.
14:20–17:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Statystyka strony

Strona oglądana: 7557 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Anna Kołodziej, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 22.02.2010 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 17.09.2017 r., godz. 11.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2017 r., godz. 11.50Agata TyskaEdycja strony
01.09.2017 r., godz. 22.33Agata TyskaEdycja strony
15.09.2014 r., godz. 10.39Agata TyskaEdycja strony
11.09.2012 r., godz. 15.07Agata TyskaEdycja strony
29.08.2012 r., godz. 11.01Agata TyskaEdycja strony
12.09.2011 r., godz. 22.11Agata TyskaEdycja strony
12.09.2011 r., godz. 22.08Agata TyskaEdycja strony
12.09.2011 r., godz. 22.07Agata TyskaEdycja strony
05.07.2011 r., godz. 13.50Agata TyskaEdycja strony
05.07.2011 r., godz. 13.47Agata TyskaEdycja strony
05.07.2011 r., godz. 13.42Agata TyskaEdycja strony
05.07.2011 r., godz. 13.39Agata TyskaEdycja strony
05.07.2011 r., godz. 13.37Agata TyskaEdycja strony
05.07.2011 r., godz. 13.32Agata TyskaEdycja strony
27.09.2010 r., godz. 10.47Agata TyskaZmiana przynależności strony
01.09.2010 r., godz. 14.34Agata TyskaEdycja strony
23.08.2010 r., godz. 10.53Agata TyskaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 15.33Agata TyskaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 15.32Agata TyskaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 15.31Agata TyskaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 15.27Agata TyskaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 15.23Agata TyskaEdycja strony
02.03.2010 r., godz. 15.19Agata TyskaEdycja strony
26.02.2010 r., godz. 19.46Agata TyskaEdycja strony
26.02.2010 r., godz. 18.47Agata TyskaEdycja strony
26.02.2010 r., godz. 18.47Agata TyskaEdycja strony
26.02.2010 r., godz. 18.41Agata TyskaEdycja strony
26.02.2010 r., godz. 18.40Agata TyskaEdycja strony
26.02.2010 r., godz. 18.40Agata TyskaEdycja strony
26.02.2010 r., godz. 18.34Agata TyskaEdycja strony
26.02.2010 r., godz. 18.32Agata TyskaZmiana kolejności podlinków
26.02.2010 r., godz. 14.04Agata TyskaEdycja strony
22.02.2010 r., godz. 12.50Agata TyskaZmiana kolejności podlinków
22.02.2010 r., godz. 12.49Agata TyskaZmiana kolejności podlinków
22.02.2010 r., godz. 12.08Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.