Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Projekt edukacyjny "Magiczna moc bajek"

„Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektualnie”.
(B. Bettelheim „Cudowne i pożyteczne”…)


„Magiczna moc bajek i baśni”
PROJEKT EDUKACYJNY
Grupa Wynalazcy
I. CEL GŁÓWNY:
Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat bajek i baśni rozwijanie ich wyobraźni oraz uwrażliwienie na dobro i zło.
Cele szczegółowe:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
• kształtowanie nawyku słuchania,
• stymulowanie rozwoju mowy,
• wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek,
• wyrabianie umiejętności wygłaszania tekstu literackiego z uwzględnieniem podziału na role,
• zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom w domu i przedszkolu,
• zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami przedstawień teatralnych, udział rodziców w teatrzyku dla dzieci z całego przedszkola.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• uważnie słucha czytanych baśni i bajek,
• umie rozpoznać bajkowe postacie i tytuły utworów,
• potrafi dokonać oceny postaw bohaterów,
• ma świadomość, że baśnie i bajki mogą być tematem wielu ciekawych zabaw,
• zdaje sobie sprawę, że z treści baśni i bajek płyną mądrości życiowe,
• wie, że w bajkowym świecie dobro zawsze bywa nagradzane, a zło ukarane,
• wzbogaca słownik mowy biernej i czynnej,
• spontanicznie wypowiada własne myśli,
• potrafi zagrać przydzieloną mu rolę,
• umie dostrzegać potrzeby innych,
• przestrzega zasad i norm obowiązujących w grupie,
II. Metody i formy pracy
1. Metody słowne: opowiadanie, opis, praca z książką, objaśnienia, uczenie tekstów i piosenek, swobodna rozmowa.
2. Metody aktywizujące : inscenizacja, prezentacja, gry i zabawy dydaktyczne i tematyczne, pedagogika zabawy, konkursy i quizy, spotkania z ciekawymi ludźmi. 3. Formy pracy zastosowane w projekcie:
praca indywidualna, praca grupowa, praca zbiorowa.
III. Formy realizacji:
• głośne czytanie bajek i baśni,
• zorganizowanie bajkowych kącików,
• twórcze zabawy z bajkami w powiązaniu ze swobodną ekspresją muzyczną, plastyczną, ruchową i językową,
• tworzenie własnych tekstów baśni i bajek,
• udział w konkursach,
• inscenizacje teatralne wybranych baśni pozwalające dzieciom możliwość dowolnego interpretowania tekstu,
• prezentacje przygotowanych inscenizacji dla kolegów i rodziców,
• organizowanie zajęć plastycznych jako działalności współtworzącej inscenizację, przygotowywanie scenografii,
• współpraca z biblioteka,
• współpraca z rodzicami w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych,
• udział w uroczystościach przedszkolnych,
• zastosowanie materiałów audiowizualnych postrzeganych przez dzieci jako atrakcyjniejsze i nowocześniejsze,
• śmiech, radość, ruch.
IV. Zadania dla dzieci:
• odwiedzą bibliotekę i zapoznają się z literaturą dziecięcą (bajki i baśnie),
• wysłuchają czytanych bajek i baśni,
• wzbogacą swój słownik,
• chętnie będą sięgały po książki,
• zilustrują dowolną techniką plastyczną wybraną bajkę i baśń,
• nauczą się na pamięć przydzielonych ról,
• wcielą się w wybraną przez siebie postać bajkową i odegrają przydzieloną rolę,
• dowiedzą się jak należy zachować się w teatrze lub w czasie spektaklu teatralnego
w przedszkolu,
• wezmą udział w quizach i konkursach.
V. Zadania dla nauczycieli:
• będą jak najczęściej czytali dzieciom bajki lub baśnie,
• zorganizują wyjścia do biblioteki w Zegrzu Południowym,
• przygotują scenariusze do bajkowych przedstawień w wykonaniu dzieci,
• zaproszą teatrzyki dziecięce do przedszkola,
• zorganizują wyjście do Teatru i Kina w Warszawie,
• przygotują konkursy i quizy,
• będą współpracowali z rodzicami w realizacji projektu.
VI. Zadania dla rodziców:
• wezmą czynny udział w projekcie,
• będą często czytali dzieciom bajki i baśnie w domu i przedszkolu, stworzą własna inscenizacje, pomogą w przygotowaniu dzieci do przedstawienia (nauczenie tekstów, przygotowanie strojów).
VII. Środki dydaktyczne:
Do realizacji projektu przydatne będą następujące środki dydaktyczne:
• literatura dziecięca - książki i czasopisma z bajkami i baśniami, księgozbiór podręczny,
• odtwarzacz CD, telewizor, odtwarzacz DVD,
• płyty z nagraniami bajek i baśni, piosenek, z muzyką relaksacyjną i ilustracyjną,
• gry dydaktyczne,
• rysunki, ilustracje,
• różnorodne rekwizyty i eksponaty do inscenizacji,
• instrumenty perkusyjne.

VIII. Harmonogram realizacji projektu

PAŹDZIERNIK

• Bohaterowie naszych ulubionych bajek i baśni- głośne czytanie wybranych utworów
z literatury dziecięcej.
• Wspólne oglądanie i omawianie ilustrowanych bajek dla dzieci.
• Zapoznanie rodziców z projektem.
LISTOPAD
• Codzienne czytanie bajek przez nauczycieli.
• Inscenizacja wybranej bajki.
• Wyjście do biblioteki
GRUDZIEŃ
• Czytanie świątecznych baśni.
• Zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację, odreagowanie napięcia.
• Wykonanie pracy plastycznej do wybranej bajki- konkurs na najpiękniejszą ilustrację.
STYCZEŃ
• Zorganizowanie w salach bajkowych kącików.
• Konkurs plastyczny.
• Przygotowanie przedstawienia dla babć i dziadków.
MARZEC
• Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców.
• Tworzenie własnych bajeczek. Wyjście do Teatru
KWIECIEŃ
• Wystawa prac plastycznych „Moja ulubiona postać z bajki lub baśni”.
• Bajkowe zagadki i zaklęcia.
MAJ
• Udział dzieci w konkursie recytatorskim.
• Wyjście do biblioteki.
• Tworzenie historyjki obrazkowej.
IX. Przewidywane rezultaty projektu
• Wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci.
• Dzieci będą szanowały każdą książkę.
• Chętniej i z większa śmiałością, będą występować publicznie.
• Będą wiedziały jak zachować się w teatrze.
X. Jak przeprowadzimy ewaluację?
• Przedstawienie kroniki na stronie internetowej (analiza mocnych i słabych stron realizacji projektu).
• Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci w ramach projektu.Wioletta Łępicka i Agata Tyska

Statystyka strony

Strona oglądana: 270 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Agata Tyska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 17.10.2019 r., godz. 17.10
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 17.10.2019 r., godz. 17.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2019 r., godz. 17.18Agata TyskaEdycja strony
17.10.2019 r., godz. 17.16Agata TyskaEdycja strony
17.10.2019 r., godz. 17.11Agata TyskaEdycja strony
17.10.2019 r., godz. 17.10Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.