Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

Bo odkrywać świat, to nasza wielka sprawa

Bo zdobywać świat, to jest nasz wielki cel

My odkrywcy z Akademii wyruszamy

A więc ruszaj z nami bracie, jeśli chcesz."

Dane teleadresowe

Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym

ul. Rybaki 24, 05-130 Zegrze Południowe
tel./fax (22) 782-21-51
e-mail: gpzp@nieporet.pl
www: http://gpzp.nieporet.pl

Dyrektor - mgr Anna Kołodziej

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Przedszkolu im. Akademii Małych Odkrywców w Zegrzu Południowym jest Pani Iwona Hećko-Umińska, e-mail: support@inbase.pl


Projekt edukacyjny "Magiczna moc bajek"

„Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektualnie”.
(B. Bettelheim „Cudowne i pożyteczne”…)


„Magiczna moc bajek i baśni”
PROJEKT EDUKACYJNY
Grupa Wynalazcy
I. CEL GŁÓWNY:
Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat bajek i baśni rozwijanie ich wyobraźni oraz uwrażliwienie na dobro i zło.
Cele szczegółowe:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
• kształtowanie nawyku słuchania,
• stymulowanie rozwoju mowy,
• wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek,
• wyrabianie umiejętności wygłaszania tekstu literackiego z uwzględnieniem podziału na role,
• zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom w domu i przedszkolu,
• zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami przedstawień teatralnych, udział rodziców w teatrzyku dla dzieci z całego przedszkola.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• uważnie słucha czytanych baśni i bajek,
• umie rozpoznać bajkowe postacie i tytuły utworów,
• potrafi dokonać oceny postaw bohaterów,
• ma świadomość, że baśnie i bajki mogą być tematem wielu ciekawych zabaw,
• zdaje sobie sprawę, że z treści baśni i bajek płyną mądrości życiowe,
• wie, że w bajkowym świecie dobro zawsze bywa nagradzane, a zło ukarane,
• wzbogaca słownik mowy biernej i czynnej,
• spontanicznie wypowiada własne myśli,
• potrafi zagrać przydzieloną mu rolę,
• umie dostrzegać potrzeby innych,
• przestrzega zasad i norm obowiązujących w grupie,
II. Metody i formy pracy
1. Metody słowne: opowiadanie, opis, praca z książką, objaśnienia, uczenie tekstów i piosenek, swobodna rozmowa.
2. Metody aktywizujące : inscenizacja, prezentacja, gry i zabawy dydaktyczne i tematyczne, pedagogika zabawy, konkursy i quizy, spotkania z ciekawymi ludźmi. 3. Formy pracy zastosowane w projekcie:
praca indywidualna, praca grupowa, praca zbiorowa.
III. Formy realizacji:
• głośne czytanie bajek i baśni,
• zorganizowanie bajkowych kącików,
• twórcze zabawy z bajkami w powiązaniu ze swobodną ekspresją muzyczną, plastyczną, ruchową i językową,
• tworzenie własnych tekstów baśni i bajek,
• udział w konkursach,
• inscenizacje teatralne wybranych baśni pozwalające dzieciom możliwość dowolnego interpretowania tekstu,
• prezentacje przygotowanych inscenizacji dla kolegów i rodziców,
• organizowanie zajęć plastycznych jako działalności współtworzącej inscenizację, przygotowywanie scenografii,
• współpraca z biblioteka,
• współpraca z rodzicami w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych,
• udział w uroczystościach przedszkolnych,
• zastosowanie materiałów audiowizualnych postrzeganych przez dzieci jako atrakcyjniejsze i nowocześniejsze,
• śmiech, radość, ruch.
IV. Zadania dla dzieci:
• odwiedzą bibliotekę i zapoznają się z literaturą dziecięcą (bajki i baśnie),
• wysłuchają czytanych bajek i baśni,
• wzbogacą swój słownik,
• chętnie będą sięgały po książki,
• zilustrują dowolną techniką plastyczną wybraną bajkę i baśń,
• nauczą się na pamięć przydzielonych ról,
• wcielą się w wybraną przez siebie postać bajkową i odegrają przydzieloną rolę,
• dowiedzą się jak należy zachować się w teatrze lub w czasie spektaklu teatralnego
w przedszkolu,
• wezmą udział w quizach i konkursach.
V. Zadania dla nauczycieli:
• będą jak najczęściej czytali dzieciom bajki lub baśnie,
• zorganizują wyjścia do biblioteki w Zegrzu Południowym,
• przygotują scenariusze do bajkowych przedstawień w wykonaniu dzieci,
• zaproszą teatrzyki dziecięce do przedszkola,
• zorganizują wyjście do Teatru i Kina w Warszawie,
• przygotują konkursy i quizy,
• będą współpracowali z rodzicami w realizacji projektu.
VI. Zadania dla rodziców:
• wezmą czynny udział w projekcie,
• będą często czytali dzieciom bajki i baśnie w domu i przedszkolu, stworzą własna inscenizacje, pomogą w przygotowaniu dzieci do przedstawienia (nauczenie tekstów, przygotowanie strojów).
VII. Środki dydaktyczne:
Do realizacji projektu przydatne będą następujące środki dydaktyczne:
• literatura dziecięca - książki i czasopisma z bajkami i baśniami, księgozbiór podręczny,
• odtwarzacz CD, telewizor, odtwarzacz DVD,
• płyty z nagraniami bajek i baśni, piosenek, z muzyką relaksacyjną i ilustracyjną,
• gry dydaktyczne,
• rysunki, ilustracje,
• różnorodne rekwizyty i eksponaty do inscenizacji,
• instrumenty perkusyjne.

VIII. Harmonogram realizacji projektu

PAŹDZIERNIK

• Bohaterowie naszych ulubionych bajek i baśni- głośne czytanie wybranych utworów
z literatury dziecięcej.
• Wspólne oglądanie i omawianie ilustrowanych bajek dla dzieci.
• Zapoznanie rodziców z projektem.
LISTOPAD
• Codzienne czytanie bajek przez nauczycieli.
• Inscenizacja wybranej bajki.
• Wyjście do biblioteki
GRUDZIEŃ
• Czytanie świątecznych baśni.
• Zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację, odreagowanie napięcia.
• Wykonanie pracy plastycznej do wybranej bajki- konkurs na najpiękniejszą ilustrację.
STYCZEŃ
• Zorganizowanie w salach bajkowych kącików.
• Konkurs plastyczny.
• Przygotowanie przedstawienia dla babć i dziadków.
MARZEC
• Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców.
• Tworzenie własnych bajeczek. Wyjście do Teatru
KWIECIEŃ
• Wystawa prac plastycznych „Moja ulubiona postać z bajki lub baśni”.
• Bajkowe zagadki i zaklęcia.
MAJ
• Udział dzieci w konkursie recytatorskim.
• Wyjście do biblioteki.
• Tworzenie historyjki obrazkowej.
IX. Przewidywane rezultaty projektu
• Wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci.
• Dzieci będą szanowały każdą książkę.
• Chętniej i z większa śmiałością, będą występować publicznie.
• Będą wiedziały jak zachować się w teatrze.
X. Jak przeprowadzimy ewaluację?
• Przedstawienie kroniki na stronie internetowej (analiza mocnych i słabych stron realizacji projektu).
• Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci w ramach projektu.Wioletta Łępicka i Agata TyskaStatystyka strony

Strona oglądana: 569 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Agata Tyska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agata Tyska, data: 17.10.2019 r., godz. 17.10
Ostatnia aktualizacja:Agata Tyska, data: 24.03.2020 r., godz. 16.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2020 r., godz. 16.59Agata TyskaEdycja strony
01.03.2020 r., godz. 23.13Agata TyskaEdycja strony
01.03.2020 r., godz. 23.01Agata TyskaEdycja strony
17.10.2019 r., godz. 17.18Agata TyskaEdycja strony
17.10.2019 r., godz. 17.16Agata TyskaEdycja strony
17.10.2019 r., godz. 17.11Agata TyskaEdycja strony
17.10.2019 r., godz. 17.10Agata TyskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym
Zawartość merytoryczna: Agata Tyska, e-mail: gpzp@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.